Hypotéka na družstevní byt

.

Spousta prostorů k bydlení, které jsou dostupné na trhu s nemovitostmi nejsou v osobním vlastnictví, ale naopak v družstevním, což bývá pak sice finančně výhodnější, ale s úvěrem na bydlení už to tak jednoduché není. Ovšem narazit můžete u banky. To pak totiž může být velkým problémem u většiny bank, které na takovýto typ nemovitosti nechtějí poskytnout úvěr, protože tento typ nemovitosti nemůže bance sloužit jako zástava. Jak tento problém v takovém případě vyřešit? Cesta je komplikovanější, ovšem nikoliv ovšem nemožná, a to je dobrá zpráva.

.

I v tomto případě totiž existuje schůdné řešení v podobě hypotéky na družstevní byt. Můžete tak ručit jinou nemovitostí, vzít si předhypoteční úvěr nebo pokud budete dopředu vědět, že existuje možnost převodu do osobního vlastnictví, pak máte z poloviny vyhráno a díky na míru ušitému produktu si tak můžete vzít úvěr na bydlení i v takovémto případě.

.

Hypotéka bez registru

.

Hypotéka bez registru má nejen své výhody, ale také svá úskalí. Záleží tedy na vás, zda pro vás převažují její výhody a zda je to pro vás jediná cesta, jak si půjčit peníze.

.

Největší výhodou je asi to, že nevadí malý záznam v registru dlužníků a není tak překážkou k získání peněz. Skvělé je také to, že půjčené peníze nemusíte použít jen na uspokojení vašich bytových potřeb, ale můžete je použít úplně na cokoliv. Můžete je tak kromě jiného využít třeba i na konsolidaci vašich půjček nebo do podnikání. Potěší vás také rychlost vyřízení a připsání peněz na účet během pár dnů. Ubyde také papírování a zbytečných poplatků.

I u nebankovního úvěru na vás budou čekat některé podmínky stejné nebo podobné, jako kdybyste o úvěr žádali v bance. Mezi úskalí tohoto typu úvěru pak patří to, že musíte ručit nějakou nemovitostí a úvěr získáte maximálně do určité výše její zastavené hodnoty. Což může být pro některé nevyhovující.

.

Americká hypotéka bez dokládání příjmů

.

Ve většině případů je první otázkou bankéře nebo finančního poradce, pokud přijdete do banky žádat o půjčku to, jaká je výše vašeho výdělku. Pro mnohé to může být problém, protože dostávají nějaké peníze bokem, pracují někde bez smlouvy a podobně. Dalším problémem také může být zkušení doba nebo smlouva na dobu určitou. Potom zbytečně na požadovanou půjčku takoví zájemci nedosáhnou a bankou jsou odmítnuti.

.

Je to i váš případ? Pak zapomeňte na klasický úvěr a vezměte si americkou hypotéku bez dokládání příjmů. Stačí jen ručit nějakou nemovitostí, buďto vaší nebo nemovitostí ve vlastnictví někoho jiného a peníze, které můžete využít na cokoliv, budou brzy na vašem účtu.

Tento finanční produkt je jako stvořený pro ty, kteří nemají pro banku nutný prokazatelný příjem, pro ženy po mateřské dovolené, studenty, začínající podnikatele a další. Jednou z nesporných výhod je také neúčelovost této půjčky.

.

Fixace úrokové odchylky

.

Fixace úrokové odchylky se používá zejména u dlouhotrvajících úvěrů, mezi které můžeme zařadit například 100% hypotéku. Zpravidla máme při založení hypotéky možnost zvolit si délku období fixace úroku. Obvykle tomu je na několik let.

Tento druh fixace vyjadřuje platnost úrokové odchylky po dobu platnosti úvěrové smlouvy.

.

Dlužník hypotéky si může zvolit úročení variabilní úrokovou sazbou, která má tendenci se měnit společně s celkovým pohybem tržních úrokových sazeb. Její výše se odvozuje od vybrané referenční sazby, ke které se pak přičítá úroková odchylka.

Záleží tedy na každém dlužníkovi, jestli bude mít zájem o to riskovat a čekat do budoucna na navýšení úroků nebo naopak vsadí na jistotu, která spočívá ve fixaci úroku na rok.

.

Dluhopis

.

Dluhopis je druh cenného papíru, který vyjadřuje závazek emitenta (vydavatele) vůči věřiteli. Udává tedy právo požadovat splacení dlužné částky a rovněž vyplácení výnosů k předem stanovenému datu splatnosti.

Tento druh cenného papíru vydávají státy, firmy nebo i samosprávné celky.

.

Na rozdíl od akcií zajišťuje tento cenný papír jistý finanční výnos jejich majiteli. Zakoupení dluhopisu představuje pro jejich vydavatele půjčku, který se zavazuje k tomu, aby pravidelně platil úroky až do konce splatného období.

Dluhopis může mít různou formu – na jméno nebo na doručitele. Pokud se jedná o dluhopisy na jméno, je možné jich přepsat na jinou osobu. V případě dluhopisů na doručitele může veškerá práva vykonávat pouze osoba, která jich vlastní.

U tohoto cenného papíru se mění i úrok, který s ní souvisí. Může být pevný, nulový, proměnlivý nebo i indexovaný – jeho úrok závisí od vývoje indexů mezd, zlata nebo cen.

.

Likvidita

.

Likvidita je finanční pojem, který má komplikovaný podtext. Lze ji definovat jako něco, co je rychle proměnitelné na peníze nebo jakýkoliv jiný druh majetku.

.

Tato finanční oblast však není zcela jednosměrná a lze ji vyjádřit různými způsoby:

  1. Likviditu můžeme taktéž chápat i jako vlastnost majetku. Takový majetek můžeme prodat obzvláště rychle, a to bez poklesu své tržní ceny.
  2.  Rovněž tak je synonymem pro peněžní prostředky disponibilního charakteru.
  3. Z hlediska makroekonomie se často používá v oblasti burz nebo různých obchodů mezi centrální bankou a jinými bankami, kdy centrální banka vykupuje (za určitých stanovených podmínek) přebytek likvidity bank.
  4. Likviditu lze definovat i jako míru schopnosti podniku, který se snaží přeměnit svůj majetek (aktiva) na peněžní prostředky a nimi krýt své splatné závazky – nejlépe v minimálních nákladech.

Likvidita je ukazovatelem toho, jak rychle lze proměnit nahromaděné investice na hotové peníze.

.

Inflace

.

Pojem „Inflace“ by se dal zjednodušeně definovat jako nárůst cenové hladiny zboží v ekonomice. Jedná se o oslabení kupní síly (v praxi – reální hodnoty měny) vůči službám a veškerému zboží.

Jakoukoliv změnu cenové hladiny udává míra inflace a vypočítat ji můžete jako poměr cenového indexu. Ten zahrnuje jak začátek, tak i konec období.

.

Mezi nejpoužívanější indexy patří:

  • Index cen výrobců – je specifický pro odvětví, jakými jsou například stavební práce, zemědělské výrobky a jiné.
  • Deflátor HDP – jeden z nejúplnějších, zaměřuje se na změnu všech statků v ekonomice.
  • Index spotřebitelských cen – udává průměrnou cenovou hladinu spotřebovanou průměrnou domácností.

Vyšší míra inflace má za příčinu nadměrný nárůst peněžních zásob. A až příliš vysoká míra může mít za následek nedostatek zboží na trhu. Nízká inflace naopak snižuje závažnost hospodářské recese. Její pokles je označovaný pojmem dezinflace.

.

Ručení

.

Společně s finanční zárukou, zajišťovacím převodem práva a dohodou o srážkách ze mzdy, se považuje ručení za typ zajištění určitého závazku.

Každý závazek podléhá určitým rizikům a z toho důvodu je ručení jednou z možností, jak co nejvíce efektivně zamezit vzniku možných rizik, které jsou spojené s uzavřením závazkového vztahu. Obecně platí, že ručitel je povinný uspokojit pohledávku vůči věřiteli, kterou měl jako závazek dlužník – jednoduše řečeno pouze v případě, že tak dlužník neučiní. Ručitel se tedy vždy ocitne v podobné situaci jako dlužník, protože je povinný splatit dluh za dlužníka. Dle občanského zákoníku vyžaduje ručitelské prohlášení písemnou formu.

.

Samotné ručení vždy podléhá občanskému zákoníku. Nejčastěji se využívá ve spojitosti se splácením úvěrů, ale i půjček, u kterých věřitel zajištění jednoduše vyžaduje.

V případě hypoték bez registru je jedinou podmínkou k jejich získání ručení nemovitosti.

.