Předčasné splacení

.

Jde o označení situace, kdy dojde ke splacení úvěru dlužníkem ještě před datumem splatnosti. Ačkoliv se může zdát, že jde o kladnou situaci, zpravidla je předčasné splacení svázáno s poplatky či sankcemi. Dojde totiž k tomu, že věřitel přijde o část úroku, kterou by splácením získal. Proto si věřitel nárokuje kompenzaci, právě v podobě skrytých poplatků nebo sankčních poplatků.

U bankovních úvěrů je předčasné splacení mnohdy velmi nevýhodné, neboť klient zaplatí poměrně hodně peněz právě na poplatcích. Některé nebankovní společnosti jsou však vůči svým klientům shovívavější, čehož je příklad i nebankovní hypotéka bez registru, u které se není třeba poplatků za předčasné splacení obávat.

.

Kdy lze poplatky za předčasné splacení očekávat?

 • Pokud je tato situace vyloženě zahrnuta ve smlouvě
 • Jestliže je způsob splácení nastavený na progresivní
 • V případě, kdy má dlužník před sebou ještě dlouhou dobu splácení
.

Splátkový kalendář

.

Z pohledu dlužníka jde o jeden z nejdůležitějších nástrojů, který upravuje splácení úvěru jako takového. Obzvláště důležitý je tento nástroj v případě dlouhodobého splácení úvěru, jako může být americká hypotéka bez dokládání příjmů.

Samotný splátkový kalendář se dá definovat jako rozpis, který je předem smluvený, a to mezi stranou dlužníka a věřitele. Dlužník se musí splátkovým kalendářem řídit, aby nedošlo k rozporu s úvěrovou smlouvou.

.

Jaké údaje se ve splátkovém kalendáři nachází?

 • Datum splatnosti = nejzazší termín, ve kterém musí mít věřitel připsanou splátku na svém bankovním účtu
 • Datum odeslání platby = volitelný termín, který je však mnohdy shodný jako datum splatnosti, což je však chyba vzhledem k prodlevě, ke které dochází při bankovních převodech

Dodržování splátkového kalendáře je základem ke spokojenosti obou stran. Je proto důležité zajistit, aby tento kalendář byl vypracován svědomitě a hlavně realizovatelně.

.

Úroková míra

.

Tento termín vyjadřuje navýšení částky a jde parametr udávaný v procentech. Může být vyjádřena buď ročně (p.a.) nebo měsíčně (p.m.). Úroková míra také vyjadřuje odměnu věřiteli za to, že klientovi poskytl úvěr. Na základě úrokové míry je pak z celkové měsíční splátky vypočítán úrok, který tvoří spolu s úmorem jistinu.

.

Úroková míra je ovlivněna hned několika proměnnými:

 • Výše úvěru
 • Délka fixace
 • Hodnota nemovitosti
 • Situace na finančním trhu

Samozřejmě úrokovou míru stanovuje věřitel, což znamená, že u stejné výše úvěru je možné vidět mnoho různých úrokových sazeb. Proto třeba nebankovní hypotéky bez registru budou mít jinou úrokovou míru než spotřebitelský úvěr na televizi. V každém případě je nutné vědět, že úroková míra neboli sazba rozhodně nevyjadřuje, zdali je úvěr výhodný nebo nevýhodný. Úvěr sice může být úročen velmi nízkým procentem, ale ve výsledku může být nevýhodnější než konkurenční produkt. V tomto případě je nutné sledovat takzvané RPSN, které je mnohem důležitější.

.

Hypotéka bez příjmu

.

Jak přijít snadno a bez různých zádrhelů k penězům, které momentálně potřebujete třeba k uspokojení vašich bytových potřeb, na nákup auta, domácích spotřebičů nebo na cokoliv jiného? Potřebujete získat úvěr nebo hypotéku, a máte problém ohledně doložení vašeho výdělku? I tak můžete půjčku získat. Stačí jen využít možnosti hypotéky bez příjmu, kde není nutné dokládat výši vašeho výdělku.

Navíc je tato půjčka také neúčelová, takže při žádosti nedokládáte účel, na jaký chcete půjčené finance využít. Můžete je tedy použít na cokoliv, na co se vám to zrovna hodí.

.

A tím výhody tohoto finančního produktu nekončí. Mimo jiného vás také nečekají žádné zbytečné ani skryté poplatky, zbytečné podepisování různých dokumentů a k tomu ještě navíc vaše finance budete mít během pár dnů k dispozici.

Vyberte si vhodný typ úvěrů jako ušitý na míru vašim momentálním potřebám a zlepšete vaši současnou finanční situaci.

.

Hypotéka na družstevní byt

.

Spousta prostorů k bydlení, které jsou dostupné na trhu s nemovitostmi nejsou v osobním vlastnictví, ale naopak v družstevním, což bývá pak sice finančně výhodnější, ale s úvěrem na bydlení už to tak jednoduché není. Ovšem narazit můžete u banky. To pak totiž může být velkým problémem u většiny bank, které na takovýto typ nemovitosti nechtějí poskytnout úvěr, protože tento typ nemovitosti nemůže bance sloužit jako zástava. Jak tento problém v takovém případě vyřešit? Cesta je komplikovanější, ovšem nikoliv ovšem nemožná, a to je dobrá zpráva.

.

I v tomto případě totiž existuje schůdné řešení v podobě hypotéky na družstevní byt. Můžete tak ručit jinou nemovitostí, vzít si předhypoteční úvěr nebo pokud budete dopředu vědět, že existuje možnost převodu do osobního vlastnictví, pak máte z poloviny vyhráno a díky na míru ušitému produktu si tak můžete vzít úvěr na bydlení i v takovémto případě.

.

Hypotéka bez registru

.

Hypotéka bez registru má nejen své výhody, ale také svá úskalí. Záleží tedy na vás, zda pro vás převažují její výhody a zda je to pro vás jediná cesta, jak si půjčit peníze.

.

Největší výhodou je asi to, že nevadí malý záznam v registru dlužníků a není tak překážkou k získání peněz. Skvělé je také to, že půjčené peníze nemusíte použít jen na uspokojení vašich bytových potřeb, ale můžete je použít úplně na cokoliv. Můžete je tak kromě jiného využít třeba i na konsolidaci vašich půjček nebo do podnikání. Potěší vás také rychlost vyřízení a připsání peněz na účet během pár dnů. Ubyde také papírování a zbytečných poplatků.

I u nebankovního úvěru na vás budou čekat některé podmínky stejné nebo podobné, jako kdybyste o úvěr žádali v bance. Mezi úskalí tohoto typu úvěru pak patří to, že musíte ručit nějakou nemovitostí a úvěr získáte maximálně do určité výše její zastavené hodnoty. Což může být pro některé nevyhovující.

.

Americká hypotéka bez dokládání příjmů

.

Ve většině případů je první otázkou bankéře nebo finančního poradce, pokud přijdete do banky žádat o půjčku to, jaká je výše vašeho výdělku. Pro mnohé to může být problém, protože dostávají nějaké peníze bokem, pracují někde bez smlouvy a podobně. Dalším problémem také může být zkušení doba nebo smlouva na dobu určitou. Potom zbytečně na požadovanou půjčku takoví zájemci nedosáhnou a bankou jsou odmítnuti.

.

Je to i váš případ? Pak zapomeňte na klasický úvěr a vezměte si americkou hypotéku bez dokládání příjmů. Stačí jen ručit nějakou nemovitostí, buďto vaší nebo nemovitostí ve vlastnictví někoho jiného a peníze, které můžete využít na cokoliv, budou brzy na vašem účtu.

Tento finanční produkt je jako stvořený pro ty, kteří nemají pro banku nutný prokazatelný příjem, pro ženy po mateřské dovolené, studenty, začínající podnikatele a další. Jednou z nesporných výhod je také neúčelovost této půjčky.

.

Fixace úrokové odchylky

.

Fixace úrokové odchylky se používá zejména u dlouhotrvajících úvěrů, mezi které můžeme zařadit například 100% hypotéku. Zpravidla máme při založení hypotéky možnost zvolit si délku období fixace úroku. Obvykle tomu je na několik let.

Tento druh fixace vyjadřuje platnost úrokové odchylky po dobu platnosti úvěrové smlouvy.

.

Dlužník hypotéky si může zvolit úročení variabilní úrokovou sazbou, která má tendenci se měnit společně s celkovým pohybem tržních úrokových sazeb. Její výše se odvozuje od vybrané referenční sazby, ke které se pak přičítá úroková odchylka.

Záleží tedy na každém dlužníkovi, jestli bude mít zájem o to riskovat a čekat do budoucna na navýšení úroků nebo naopak vsadí na jistotu, která spočívá ve fixaci úroku na rok.

.

Dluhopis

.

Dluhopis je druh cenného papíru, který vyjadřuje závazek emitenta (vydavatele) vůči věřiteli. Udává tedy právo požadovat splacení dlužné částky a rovněž vyplácení výnosů k předem stanovenému datu splatnosti.

Tento druh cenného papíru vydávají státy, firmy nebo i samosprávné celky.

.

Na rozdíl od akcií zajišťuje tento cenný papír jistý finanční výnos jejich majiteli. Zakoupení dluhopisu představuje pro jejich vydavatele půjčku, který se zavazuje k tomu, aby pravidelně platil úroky až do konce splatného období.

Dluhopis může mít různou formu – na jméno nebo na doručitele. Pokud se jedná o dluhopisy na jméno, je možné jich přepsat na jinou osobu. V případě dluhopisů na doručitele může veškerá práva vykonávat pouze osoba, která jich vlastní.

U tohoto cenného papíru se mění i úrok, který s ní souvisí. Může být pevný, nulový, proměnlivý nebo i indexovaný – jeho úrok závisí od vývoje indexů mezd, zlata nebo cen.

.

Likvidita

.

Likvidita je finanční pojem, který má komplikovaný podtext. Lze ji definovat jako něco, co je rychle proměnitelné na peníze nebo jakýkoliv jiný druh majetku.

.

Tato finanční oblast však není zcela jednosměrná a lze ji vyjádřit různými způsoby:

 1. Likviditu můžeme taktéž chápat i jako vlastnost majetku. Takový majetek můžeme prodat obzvláště rychle, a to bez poklesu své tržní ceny.
 2.  Rovněž tak je synonymem pro peněžní prostředky disponibilního charakteru.
 3. Z hlediska makroekonomie se často používá v oblasti burz nebo různých obchodů mezi centrální bankou a jinými bankami, kdy centrální banka vykupuje (za určitých stanovených podmínek) přebytek likvidity bank.
 4. Likviditu lze definovat i jako míru schopnosti podniku, který se snaží přeměnit svůj majetek (aktiva) na peněžní prostředky a nimi krýt své splatné závazky – nejlépe v minimálních nákladech.

Likvidita je ukazovatelem toho, jak rychle lze proměnit nahromaděné investice na hotové peníze.

.