Inflace

.

Pojem „Inflace“ by se dal zjednodušeně definovat jako nárůst cenové hladiny zboží v ekonomice. Jedná se o oslabení kupní síly (v praxi – reální hodnoty měny) vůči službám a veškerému zboží.

Jakoukoliv změnu cenové hladiny udává míra inflace a vypočítat ji můžete jako poměr cenového indexu. Ten zahrnuje jak začátek, tak i konec období.

Mezi nejpoužívanější indexy patří:

.
  • Index cen výrobců – je specifický pro odvětví, jakými jsou například stavební práce, zemědělské výrobky a jiné.
  • Deflátor HDP – jeden z nejúplnějších, zaměřuje se na změnu všech statků v ekonomice.
  • Index spotřebitelských cen – udává průměrnou cenovou hladinu spotřebovanou průměrnou domácností.

Vyšší míra inflace má za příčinu nadměrný nárůst peněžních zásob. A až příliš vysoká míra může mít za následek nedostatek zboží na trhu. Nízká inflace naopak snižuje závažnost hospodářské recese. Její pokles je označovaný pojmem dezinflace.

.

Ručení

.

Společně s finanční zárukou, zajišťovacím převodem práva a dohodou o srážkách ze mzdy, se považuje ručení za typ zajištění určitého závazku.

Každý závazek podléhá určitým rizikům a z toho důvodu je ručení jednou z možností, jak co nejvíce efektivně zamezit vzniku možných rizik, které jsou spojené s uzavřením závazkového vztahu. Obecně platí, že ručitel je povinný uspokojit pohledávku vůči věřiteli, kterou měl jako závazek dlužník – jednoduše řečeno pouze v případě, že tak dlužník neučiní. Ručitel se tedy vždy ocitne v podobné situaci jako dlužník, protože je povinný splatit dluh za dlužníka. Dle občanského zákoníku vyžaduje ručitelské prohlášení písemnou formu.

.

Samotné ručení vždy podléhá občanskému zákoníku. Nejčastěji se využívá ve spojitosti se splácením úvěrů, ale i půjček, u kterých věřitel zajištění jednoduše vyžaduje.

V případě hypoték bez registru je jedinou podmínkou k jejich získání ručení nemovitosti.

.