Splátkový kalendář

Z pohledu dlužníka jde o jeden z nejdůležitějších nástrojů, který upravuje splácení úvěru jako takového. Obzvláště důležitý je tento nástroj v případě dlouhodobého splácení úvěru, jako může být americká hypotéka bez dokládání příjmů.

Samotný splátkový kalendář se dá definovat jako rozpis, který je předem smluvený, a to mezi stranou dlužníka a věřitele. Dlužník se musí splátkovým kalendářem řídit, aby nedošlo k rozporu s úvěrovou smlouvou.

Jaké údaje se ve splátkovém kalendáři nachází?

  • Datum splatnosti = nejzazší termín, ve kterém musí mít věřitel připsanou splátku na svém bankovním účtu
  • Datum odeslání platby = volitelný termín, který je však mnohdy shodný jako datum splatnosti, což je však chyba vzhledem k prodlevě, ke které dochází při bankovních převodech

Dodržování splátkového kalendáře je základem ke spokojenosti obou stran. Je proto důležité zajistit, aby tento kalendář byl vypracován svědomitě a hlavně realizovatelně.