Úroková míra

Tento termín vyjadřuje navýšení částky a jde parametr udávaný v procentech. Může být vyjádřena buď ročně (p.a.) nebo měsíčně (p.m.). Úroková míra také vyjadřuje odměnu věřiteli za to, že klientovi poskytl úvěr. Na základě úrokové míry je pak z celkové měsíční splátky vypočítán úrok, který tvoří spolu s úmorem jistinu.

Úroková míra je ovlivněna hned několika proměnnými:

  • Výše úvěru
  • Délka fixace
  • Hodnota nemovitosti
  • Situace na finančním trhu

Samozřejmě úrokovou míru stanovuje věřitel, což znamená, že u stejné výše úvěru je možné vidět mnoho různých úrokových sazeb. Proto třeba nebankovní hypotéky bez registru budou mít jinou úrokovou míru než spotřebitelský úvěr na televizi. V každém případě je nutné vědět, že úroková míra neboli sazba rozhodně nevyjadřuje, zdali je úvěr výhodný nebo nevýhodný. Úvěr sice může být úročen velmi nízkým procentem, ale ve výsledku může být nevýhodnější než konkurenční produkt. V tomto případě je nutné sledovat takzvané RPSN, které je mnohem důležitější.