Likvidita

Likvidita je finanční pojem, který má komplikovaný podtext. Lze ji definovat jako něco, co je rychle proměnitelné na peníze nebo jakýkoliv jiný druh majetku.

Tato finanční oblast však není zcela jednosměrná a lze ji vyjádřit různými způsoby:

  1. Likviditu můžeme taktéž chápat i jako vlastnost majetku. Takový majetek můžeme prodat obzvláště rychle, a to bez poklesu své tržní ceny.
  2.  Rovněž tak je synonymem pro peněžní prostředky disponibilního charakteru.
  3. Z hlediska makroekonomie se často používá v oblasti burz nebo různých obchodů mezi centrální bankou a jinými bankami, kdy centrální banka vykupuje (za určitých stanovených podmínek) přebytek likvidity bank.
  4. Likviditu lze definovat i jako míru schopnosti podniku, který se snaží přeměnit svůj majetek (aktiva) na peněžní prostředky a nimi krýt své splatné závazky – nejlépe v minimálních nákladech.

Likvidita je ukazovatelem toho, jak rychle lze proměnit nahromaděné investice na hotové peníze.