Dluhopis

Dluhopis je druh cenného papíru, který vyjadřuje závazek emitenta (vydavatele) vůči věřiteli. Udává tedy právo požadovat splacení dlužné částky a rovněž vyplácení výnosů k předem stanovenému datu splatnosti.

Tento druh cenného papíru vydávají státy, firmy nebo i samosprávné celky.

Na rozdíl od akcií zajišťuje tento cenný papír jistý finanční výnos jejich majiteli. Zakoupení dluhopisu představuje pro jejich vydavatele půjčku, který se zavazuje k tomu, aby pravidelně platil úroky až do konce splatného období.

Dluhopis může mít různou formu – na jméno nebo na doručitele. Pokud se jedná o dluhopisy na jméno, je možné jich přepsat na jinou osobu. V případě dluhopisů na doručitele může veškerá práva vykonávat pouze osoba, která jich vlastní.

U tohoto cenného papíru se mění i úrok, který s ní souvisí. Může být pevný, nulový, proměnlivý nebo i indexovaný – jeho úrok závisí od vývoje indexů mezd, zlata nebo cen.