Inflace

Pojem „Inflace“ by se dal zjednodušeně definovat jako nárůst cenové hladiny zboží v ekonomice. Jedná se o oslabení kupní síly (v praxi – reální hodnoty měny) vůči službám a veškerému zboží.

Jakoukoliv změnu cenové hladiny udává míra inflace a vypočítat ji můžete jako poměr cenového indexu. Ten zahrnuje jak začátek, tak i konec období.

Mezi nejpoužívanější indexy patří:

  • Index cen výrobců – je specifický pro odvětví, jakými jsou například stavební práce, zemědělské výrobky a jiné.
  • Deflátor HDP – jeden z nejúplnějších, zaměřuje se na změnu všech statků v ekonomice.
  • Index spotřebitelských cen – udává průměrnou cenovou hladinu spotřebovanou průměrnou domácností.

Vyšší míra inflace má za příčinu nadměrný nárůst peněžních zásob. A až příliš vysoká míra může mít za následek nedostatek zboží na trhu. Nízká inflace naopak snižuje závažnost hospodářské recese. Její pokles je označovaný pojmem dezinflace.